Решения на Общинския съвет

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

 

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №6 от 29.01.2024г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №5от 28.12.2023г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №4 от 06.12.2023г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №3 от 29.11.2023г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №2 от 22.11.2023г.

РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №1 ОТ 13.11.2023Г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №58 от 14.09.2023г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №57 от 08.09.2023г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №56 от 23.08.2023г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №55 от 11.08.2023г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №54 от 27.07.2023г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №53 от 06.07.2023г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №52 от 30.06.2023г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №51 от 26.05.2023г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №50 от 27.04.2023г.

Приложение 1 към Решение №2 по протокол №50 от 27.04.2023г.

Приложение 2 към Решение №2 по протокол №50 от 27.04.2023г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №49 от 30.03.2023г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №48 от 24.02.2023г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №47 от 27.01.2023г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №46 от 20.12.2022г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №45 от 14.12.2022г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №44 от 23.11.2022г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №43 от 28.10.2022г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №42 от 19.10.2022г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №41 от 30.09.2022г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №40 от 23.09.2022г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №39 от 29.08.2022г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №38 от 11.07.2022г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №37 от 27.06.2022г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 36 от 31.05.2022г.

Приложения:

Приложение към Решение №3 по Протокол №36 от 31.05.2022г. но ОбС

Приложение към Решение № 4 по Протокол №36 от 31.05.2022г. на ОбС

Приложение към Решение №5 по Протокол №36 от 31.05.2022г. но ОбС

Приложение към Решение №7 по Протокол №36 от 31.05.2022г. но ОбС

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 35 от 20.05.2022г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 34 от 29.04.2022г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 33 от 31.03.2022г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 32 от 25.03.2022г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №31 от 24.02.2022г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №30 от 31.01.2022г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №29 от 22.12.2021г.

материали:

1. План за интегрирано развитие на Община Върбица за периода 2021-2027г.

2. Програма за опазване на околната среда на Община Върбица 2021-2027г.

3. Раздел Лечебни растения към ПООС

4. Програма за управление на отпадъците на Община Върбица 2021-2028г.

 

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №28 от 30.11.2021

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №27 от 21.10.202

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №26 от 29.09.202

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №25 от 21.09.202

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №24 от 26.08.202

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №23 от 21.07.202

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №22 от 10.06.202

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №21 от 26.05.202

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №20 от 14.04.2021г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №19 от 05.03.2021г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №18 от 12.02.2021г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №17 от 11.01.2021г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №16 от 30.12.2020г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №15 от 27.11.2020г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №14 от 23.10.2020г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №13 от 24.09.2020г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №12 ОТ 31.08.2020г.

Приложение: Проект на Наредба за обема но животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Върбица

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №11 ОТ 27.07.2020г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №10  ОТ 29.06.2020г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 9 ОТ 28.05.2020г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №8 ОТ 27.04.2020г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №7 ОТ 27.03.2020г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №6 ОТ 13.03.2020г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №5 ОТ 24.02.2020г. / Приложение по Протокол №5 от 24.02.2020г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №4 ОТ 31.01.2020г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №3 ОТ 27.12.2019г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №2 ОТ 28.11.2019г.

РЕШЕНИЕ №1 ПО ПРОТОКОЛ №1 ОТ 11.11.2019г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №10 ОТ 18.09.2019г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №9 ОТ 23.08.2019г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №8 ОТ 31.07.2019г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №7 ОТ 21.06.2019г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №6 ОТ 14.06.2019г..

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №5 ОТ 23.05.2019г

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №4 ОТ 19.04.2019г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №3 ОТ 28.03.2019г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №2 ОТ 27.02.2019г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №1 ОТ 31.01.2019г.

 


 

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №13 ОТ 20.12.2018г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №12 ОТ 28.11.2018г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №11 ОТ 24.10.2018г.

ПРОТОКОЛ №10 ОТ 19.09.2018г.- ТЪРЖЕСТВЕНА СЕСИЯ

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №9 ОТ 19.09.2018г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №8 ОТ 20.08.2018г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №7 ОТ 30.07.2018г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №6 ОТ 27.06.2018г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №5 ОТ 30.05.2018г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №4 ОТ 25.04.2018г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ №3 ОТ 28.03.2018г.

РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №2 ОТ 21.02.2018г.

РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №1 ОТ 26.01.2018г.


 

РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №14 ОТ 20.12.2017г.

РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №13 от 27.11.2017г.

- материали към протокол №13 от 27.11.2017г.

- материали към протокол №13 от 27.11.2017г.

РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №12 от 06.11.2017г.

РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №11 от 16.10.2017г.

РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №10 от 25.09.2017г.

РЕШЕНИЕ ПО  ПРОТОКОЛ №9 от 28.08.2017г.

РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №8 ОТ 24.07.2017г.

РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №7 ОТ 26.06.2017г.

РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №6 ОТ 12.06.2017г.

РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №5 ОТ 29.05.2017г.

РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №4 ОТ 19.04.2017г.

РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №3 ОТ 29.03.2017г.

РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №2 ОТ 24.02.2017г.

РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №1 ОТ 27.01.2017г.


РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №17 ОТ 23.12.2016г.

РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №16 ОТ 24.11.2016г.

РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №15 ОТ 28.10.2016г.

РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №14 ОТ 30.09.2016г.

РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №13 ОТ 31.08.2016г.

РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №12 ОТ 29.07.2016г.

РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №11 ОТ 22.06.2016г.

РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №10 ОТ 30.05.2016г.

РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №9 ОТ 20.05.2016г.

РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №8 ОТ 13.04.2016г.

РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №7 ОТ 25.03.2016г.

РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №6 ОТ 02.03.2016г.

 

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №5/10.02.2016г.

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №1/29.01.2016г.

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №3/28.12.2015г.

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №2/30.11.2015г.

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №1/04.11.2015г.


Решение № 27 - ПР/2006 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда