Европейски избори 2019


З А П О В Е Д № 988
от 21.05.2019 г за забрана на продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки в деня на изборите


 

ХРОНОГРАМА за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., приета с Решение № 6-ЕП от 25 март 2019 г. на ЦИК



ЗАПОВЕД №679 ОТ 02.04.2019г.



ЗАПОВЕД 716 ОТ 08.04.2019г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с насрочените на 26 май 2019 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България

(Приложение № 9-ЕП)

(Приложение № 10-ЕП)

(Приложение № 11-ЕП)

(Приложение № 12-ЕП)

(Приложение № 13-ЕП)

(Приложение № 14-ЕП)

(Приложение № 15-ЕП)

(Приложение № 16-ЕП)

(Приложение № 17-ЕП)

(Приложение № 18-ЕП)


ПОКАНА

За провеждане на консултации за съставите на Секционните избирателни комисии за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 


Заповед 756 от 15.04.2019г.

Избирателен списък- Част 1

 


Заповед №863 от 24.04.2019г.

 


 

Заповед №875 от 30.04.2019г.

 


 

Покана

Относно: Провеждане на консултации за определяне състава на ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ на теристорията на община Върбица за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г. на основаниe чл.90, ал.1 от ИК.

 


 

Кои български граждани имат право да гласуват на 26 май 2019 г.


Избиратели с трайни увреждания


Как се гласува


Гласуване с преференции

 


 

ЗАПОВЕД №899 от 07.05.2019г.

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

ОБУЧЕНИЕ НА СИК ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26 МАЙ 2019 Г.

 



 

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г. (чл.39, ал.1 от ИК)