ОРГАНИЗАЦИИ, РАЗВИВАЩИ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА