Бюджет на Община Върбица

 

Отчет капиталови разходи - четвърто тримесечие 2023г.

 


 

Отчет капиталови разходи - трето тримесечие 2023г. 

ОТЧЕТ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2023Г


 

 

Отчет за месец декември 2023г


 

 

Отчет за месец ноември 2023г


 

 

Отчет за месец октомври 2023г

 


 

Отчет за месец септември 2023г


покана публично обсъждане проект на бюджет 2024 г.

 


 

 

Баланс и ОПР трето тримесечие 2023 г


Изпълнение на бюджета на Община Върбица за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г

 

 

Информация за състоянието на общинския дълг през 2022г.rar


 

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА ЗА 2023 г.

 

Разчет за финансиране на капиталови разходи за 2023 г

 

 


 

 

Отчет за месец август 2023г. 

Отчет за месец юли 2023г.

 


П О К А Н А

 

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА ЗА 2023 г.


П О К А Н А

 

за публично обсъждане на отчета на „Бюджет 2022” на Община Върбица

 


 

ОТЧЕТ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2023Г.


Отчет капиталови разходи - второ тримесечие 2023г.

 

 


 

Отчет за месец юни 2023г.


 

Отчет за месец Май 2023г.

 


 

Отчет за месец април 2023г.

 


Баланс и ОПР второ тримесечие 2023г.


 


Отчет капиталови разходи - първо тримесечие 2023г.

 

 


 

ОТЧЕТ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2023г.

 


 

 

Отчет за месец март 2023г.


 

 

Баланс и ОПР първо тримесечие 2023 г.Отчет за месец февруари 2023г.

 


Отчет за месец януари 2023г.

 


 

Годишен финансов отчет за 2022 г.

 


 

Отчет капиталови разходи - четвърто тримесечие 2022г 

ОТЧЕТ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2022Г.


Отчет за месец декември 2022г.Отчет за месец ноември 2022г.

 


 

Отчет за месец октомври 2022г.

 


 

Отчет за месец септември 2022г.


 

Отчет за месец август 2022г.


 

Отчет за месец юли 2022г.


 

Отчет за месец юни 2022г.

 


 

Отчет капиталови разходи - трето тримесечие 2022г.

 


 

ОТЧЕТ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2022Г.

 


 

Отчет капиталови разходи - второ тримесечие 2022г.


ОТЧЕТ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2022Г

 


Отчет за капиталови разходи първо тримесечие 2022г.

 

 


 

ОТЧЕТ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2022Г


Баланс и ОПР трето тримесечие 2022г.

 

 


 

Годишен финансов отчет за 2021 г.

 


 

П О К А Н А за публично обсъждане на отчета на „Бюджет 2021” на Община Върбица

 


 

Баланс и ОПР второ тримесечие 2022г.

 


 

Баланс и ОПР първо тримесечие 2022г 

Отчет за месец май 2022г.Отчет за месец април 2022г.

 


 

Отчет за месец март 2022г.

 


 

Отчет за месец февруари 2022г.


 

Отчет за месeц януари 2022г.

 


БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА - 2022г.

 

 

 


 

 

Отчет за месец декември 2021г.

 


 

ОТЧЕТ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021Г.

 

ОТЧЕТ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021Г.

 

ОТЧЕТ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021Г.

 

ОТЧЕТ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021Г.

 


 

П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА ЗА 2022 г.

 


 

 

Бюджетен календар 2022г.

 


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА 2022 НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА

Уважаеми жители на община Върбица,

В процедура е изготвянето на Инвестиционната програма на общината за 2022 година. В нея ще бъдат предвидени ремонти на улици, благоустрояване на паркове площади и тротоари в селищата на община Върбица.

Ръководството на община Върбица очаква да получи вашите предложения във връзка с изготвяната програма. Споделете мнението си кои улици и тротоари е наложително да бъдат предвидени за ремонт. Резултатите от допитването ще бъдат анализирани и взети предвид за включване при възможност в Инвестиционната програма за 2022 г.

Можете да участвате в анкетата в срок до 31 януари 2022 год. чрез страницата на  Община Върбица www.varbitsa.bg, на адрес obshtina@varbitsa.org или като внесете писмено предложение на фронт-офиса в Общинска администрация гр. Върбица.


БЪДЕТЕ АКТИВНИ! УЧАСТВАЙТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА!

От ръководството на общината


 

 

ОТЧЕТ М. НОЕМВРИ 2021г.

 


ОТЧЕТ М.ОКТОМВРИ 2021г.

 


 

ОТЧЕТ М.СЕПТЕМВРИ 2021г.

 


 

ОТЧЕТ М. АВГУСТ 2021г.

 


 

ОТЧЕТ М.ЮЛИ 2021г.


 

ОТЧЕТ М.ЮНИ 2021г.


 

Баланс и ОПР трето тримесечие 2021г.


 


 

Публично обсъждане на отчет  на Бюджет 2020г.

 


БАЛАНС И ОПР шестмесечие 2021г.

 

 


 

 

ОТЧЕТ М. МАЙ 2021г. 

 

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ ЗА 2021г.

 


 

ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021г.

 


 

ОТЧЕТ М.АПРИЛ 2021г.

 

 


ОТЧЕТ М.МАРТ 2021г.

 

 

 


ОТЧЕТ М.ФЕВРУАРИ 2021г.

 

 

 


ОТЧЕТ М.ЯНУАРИ 2021г.

 


БАЛАНС И ОПР първо тримесечие 2021г.

 

 


Бюджетен календар за 2021г.

 

 


 

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА - 2021г.

 

 


 

БАЛАНС И ОПР  четвърто тримесечие 2020г.


БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА -2021година

 

 


П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА ЗА 2021г.

 


ОТЧЕТ М. ДЕКЕМВРИ 2020г.

 

 


 

ОТЧЕТ М. НОЕМВРИ 2020г.

 


 

ОТЧЕТ М. ОКТОМВРИ 2020г.

 


ОТЧЕТ М. СЕПТЕМВРИ 2020г.

 


 

ОТЧЕТ М. АВГУСТ 2020г.

 


 

ОТЧЕТ М. ЮЛИ 2020г.

 


 

ОТЧЕТ М. ЮНИ 2020г.

 


 

ОТЧЕТ М. МАРТ 2020г.

 


 

ОТЧЕТ М. ФЕВРУАРИ 2020г.

 


 

ОТЧЕТ М. ЯНУАРИ 2020г.

 


 

 

БАЛАНС И ОПР трето тримесечие 2020г.

 

 


 

БАЛАНС И ОПР шестмесечие 2020 г.

 


 

БАЛАНС И ОПР тримесечие 2020 г. 

ЗАПОВЕД №896/ 14.04.2020Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА БЮДЖЕТЕН КАЛЕНДАР 2020Г. 

БАЛАНС И ОПР годишен 2019 г.

 


 

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА- 2020 Г.

 


 

ПОКАНА

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА

ОБЩИНА ВЪРБИЦА ЗА 2020 г.

На основание чл.84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и  Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета, Община Върбица отправя покана към местната общност за участие в публичното обсъжданена ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2020 г.

Публичното обсъждане ще се проведе от 10.00 часа на 17.01.2020 год. в заседателната зала, находяща се в Младежки дом гр. Върбица

Очакваме предложенията на граждани, представители на неправителствени организации, местния бизнес, общински съветници, кметове и кметски наместници на населени места, ръководители на второстепенни разпоредители и бюджетни звена.

Вашите мнения, предложения и становища са съществен елемент от разработването на Бюджет 2020 г. на Община Върбица.

Публичното обсъждане предоставя възможност на жителите на общината да получат детайлна информация за разработването на бюджета и да участват пряко в разискванията по конкретните параметри на приходната и разходната част.

Предложения, свързани с Бюджет 2020 г. и инвестиционната програма на Община Върбица, ще се приемат в „Информацинен център” на Община Върбица и на електронен адрес: www.varbitsa.org до 15.01.2020 г.

КМЕТ НА ОБЩИНА: /П/

/МЕРДИН  БАЙРЯМ/


 

БАЛАНС И ОПР ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ 2019г. 

П О К А Н А

за публично обсъждане на отчета на

„Бюджет 2018” на Община Върбица

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Върбица организира обществено обсъждане на отчета на Бюджета на Община Върбица за 2018 година.
Канят се всички жители на общината, представители на бизнеса, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена, неправителствени организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.
Обсъждането ще се проведе на 27.08.2019 год. от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет Върбица – Младежки дом, ул. „Вит” № 1.
С материалите по обсъждането можете да се запознаете в Информационния център на общината или на електронен адрес www.varbitsa.org
Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес obshtina@varbitsa.org
За допълнителна информация, справки и въпроси – на телефони: 05391 21-31

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС  /П/

/КАДИР ХАСАН/

 


 

БАЛАНС И ОПР шестмесечие 2019 г. 

БАЛАНС И ОПР тримесечие 2019 г. 

РЕГИСТЪР ДАРЕНИЯ

 


 

БАЛАНС И ОПР годишен 2018 г. 

 

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА- 2019г.

Дата на публикуване: 14.02.2019г.

 

 


 

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА ЗА 2019 г.


На основание чл.84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, засъставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета, Община Върбица отправя покана към местната общност за участие в публичното обсъждане на ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2019 г.

Публичното обсъждане ще се проведе от 10.00 часа на 07.01.2019 год. в заседателната зала, находяща се в Младежки дом гр. Върбица

Очакваме предложенията на граждани, представители на неправителствени организации, местния бизнес, общински съветници, кметове и кметски наместници на населени места, ръководители на второстепенни разпоредители и бюджетни звена.

Вашите мнения, предложения и становища са съществен елемент от разработването на Бюджет 2019 г. на Община Върбица.

Публичното обсъждане предоставя възможност на жителите на общината да получат детайлна информация за разработването на бюджета и да участват пряко в разискванията по конкретните параметри на приходната и разходната част.

Предложения, свързани с Бюджет 2019 г. и инвестиционната програма на Община Върбица, ще се приемат в „Информацинен център” на Община Върбица и на електронен адрес: www.varbitsa.org до 07.01.2019 г.

КМЕТ НА ОБЩИНА:          / П /

/МЕРДИН  БАЙРЯМ/

 


 

 

ОТЧЕТ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018г.


 

ОТЧЕТ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018г.


 

БАЛАНС И ОПР ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ 2018 г.


 

БАЛАНС И ОПР ШЕСТМЕСЕЧИЕ 2018 г.


 

ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА - ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018г.


 

БАЛАНС И ОПР ТРИМЕСЕЧИЕ 2018 г.


 

ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА- М.ФЕВРУАРИ 2018г.


 

ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА КЪМ 31.12.2017 г.


 

БАЛАНС И ОПР за 2017г.


 

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА - 2018г.

Дата на публикуване:07.02.2018г.


 

ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА- М.НОЕМВРИ 2017г.


 

ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА- М.ОКТОМВРИ 2017г.


 

БАЛАНС И ОПР ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ 2017г.


 

ОТЧЕТ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2017г.


 

ЗАВЕРЕН ОТЧЕТ 2016 Г.


 

ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА- М.ЮЛИ 2017г.


 

ОТЧЕТ 30.06.2017г. НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА


 

БАЛАНС И ОПР ШЕСТМЕСЕЧИЕ 2017г.


 

БАЛАНС И ОПР ТРИМЕСЕЧИЕ 2017г.


 

БЮДЖЕТЕН КАЛЕНДАР ЗА 2017 Г.


 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

Относно: Одобряване на процедура за избор на финансова/кредитна институция и финансов посредник


 

ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА - М.МАЙ 207г.


 

ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА - М. АПРИЛ 2017Г.


 

БАЛАНС И ОПР 2016 Г.


 

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА- М. МАРТ 2017 Г.


 

ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА- М. ФЕВРУАРИ 2017 Г.


 

ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА- М. ЯНУАРИ 2017 Г.


 

ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА- 2016 Г.


 

ОТЧЕТ 31.12.2016 г. НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА


 

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА- 2017 Г.


 

ОБЩИНА  ВЪРБИЦА, ОБЛАСТ ШУМЕН

гр. ВЪРБИЦА, обл. ШУМЕН

ул. “Септемврийско въстание “ 40, тел. 05391/21-31, факс:05391/ 20-05

БУЛСТАТ- 000931415


О Б Я В А

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ гр. ВЪРБИЦА ОБЛАСТ ШУМЕН  УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ФИРМИ, ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА, ЧЕ НА 29.12.2016 год. ОТ 10.00 часа В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ВЪРБИЦА, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2017 год.

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 


 

ОБЩИНА  ВЪРБИЦА, ОБЛАСТ ШУМЕН

гр. ВЪРБИЦА, обл. ШУМЕН

ул. “Септемврийско въстание “ 40, тел. 05391/21-31, факс:05391/ 20-05

БУЛСТАТ- 000931415

 

О Б Я В А


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ гр. ВЪРБИЦА ОБЛАСТ ШУМЕН  УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ФИРМИ, ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА, ЧЕ НА 25.11.2016 год. ОТ 10.00 часа В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ВЪРБИЦА, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО БЮДЖЕТА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА  ОБЩИНАТА ЗА 2017 год.

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


 

ОБЩИНА  ВЪРБИЦА, ОБЛАСТ ШУМЕН

гр. ВЪРБИЦА, обл. ШУМЕН

ул. “Септемврийско въстание “ 40, тел. 05391/21-31, факс:05391/ 20-05

БУЛСТАТ- 000931415


О Б Я В А


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ гр. ВЪРБИЦА ОБЛАСТ ШУМЕН  УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ФИРМИ, ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА, ЧЕ НА 08.07.2016 год. ОТ 10.00 часа В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ВЪРБИЦА, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ НА  БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2015 год.

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


 

Отчет м.Март 2015г.


 

Отчет м.Февруари 2015г.


 

Отчет м.Януари 2015г.


 

Отчет 31.12.2015г.


 

Бюджет 2015г.


 

БАЛАНС И ОПР 2015 г.


 

БАЛАНС 2014г.


 

Архив 2014г.


 

Отчет 31.12.2014г.