Състав на Общински съвет


 ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ МАНДАТ 2023-2027 г.

 

Председател:  Кадир Назиф Хасан

 

Име, презиме, фамилия

Партия/коалиция/

1. Кадир Назиф Хасан

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

2. Басри Екремов Басриев

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

3. Бирсен Еюбов Елманов

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

4. Емел Ахмед Петрова

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

5. Емил Иванов Димов

ПП „ГЕРБ“

6. Ердинч Ахмедов Исмаилов

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

7. Есер Хикмет Садък

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

8. Кенан Билял Халил

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

9. Мердин Орханов Ахмедов

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

10. Мехмед Хюсеинов Юсуфов

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

11. Мустафа Решидов Хюсеинов

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

12. Неслихан Енвер Пехливан

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

13. Руфи Исмет Чуфадар

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

14. Сафие Джемалова Кичукова

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

15. Себайдин Руждин Фейзула

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

16. Севдалин Бориславов Алдинов

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

17. Янаки Иванов Янакиев

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

 

 


 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ МАНДАТ 2019-2023 г.

 

Председател:  Кадир Назиф Хасан

1. Кадир Назиф Хасан – ПП ДПС

2. Бирсен Еюбов Елманов– ПП ДПС

3. Мехмед Сабри Юсуф – ПП ДПС

4. Севдалин Бориславов Алдинов– ПП ДПС

5. Руфи Исмет Чуфадар– ПП ДПС

6. Мехмед Хюсеинов  Юсуфов– ПП ДПС

7. Ердинч Ахмедов Исмаилов– ПП ДПС

8. Ерсин Ахмедов Хасанов– ПП ДПС

9. Мустафа Решидов Хюсеинов– ПП ДПС

10. Исуф Алиев Газинов– ПП ДПС

11. Басри Екремов Басриев- ПП ДПС

12. Мехмед Мустафа Мехмед– ПП ДПС

13. Енвер Якуб Исуф– ПП ДПС

14. Стоян Георгиев Димитров- БСП за България

15. Емил Иванов Димов- ПП ГЕРБ

16. Радослав Добрев Чалъков-ПП ГЕРБ

17. Мустафа Халилов Еминов-ПП ГЕРБ

Есер Хикмет Садък– ПП ДПС от 11.11.2019 г. до 31.01.2020 г.

 


 

 

Общински съветници Мандат 2015-2019 г.

Председател:  Кадир Назиф Хасан

 

1.

Кадир Назиф Хасан

гр. Върбица

ПП „ДПС”

2.

Бинол Хасанов Пехливанов

с. Методиево

ПП „ДПС”

3.

Мехмед Хюсеинов Юсуфов

гр. Върбица

ПП „ДПС”

4.

Мустафа Решидов Хюсеинов

с. Нова Бяла река

ПП „ДПС”

5.

Бирсен Еюбов Елманов

с. Станянци

ПП „ДПС”

6.

Мехмед Сабри Юсуф

с. Чернооково

ПП „ДПС”

7.

Севдалин Бориславов Алдинов

гр. Върбица

ПП „ДПС”

8.

Ерсин Ахмедов Хасанов

с. Ловец

ПП „ДПС”

9.

Ердинч Ахмедов Исмаилов

с. Тушовица

ПП „ДПС”

10.

Исуф Алиев Газинов

с. Маломир

ПП „ДПС”

11.

Шемсие Алиева Шабанова

с. Бяла река

ПП „ДПС”

12.

Мехмед Мустафа Мехмед

с. Божурово

ПП „ДПС”

13.

Стоян Георгиев Димитров

гр. Върбица

ПП „БСП”

14.

Хълми Ахмед Амза

гр. Върбица

ПП „ГЕРБ”

15.

Сашо Радославов Стайков

с. Конево

ПП „ГЕРБ”

16.

Мустафа Халилов Еминов

с. Тушовица

ПП „ГЕРБ”

17.

Eмил Иванов Димов

гр. Върбица

ПП „ГЕРБ”