Програма за опазване на околната среда

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ - 2023г.

 


ГОДИШЕН ОТЧЕТ - ЗЕВИ - 2022г.

 


 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ - 2022г.

- Общи данни

- Форма чл. 12 и чл. 63 ЗЕЕ

 

 


 

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнение на Общинска програма за насърчаванр използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива - 2020г.


 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ - 2020г.

 


 

24.02.2020г. - КРАТКОСРОЧНА  ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА  2019-2022г.

13.09.2019г. - ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА  НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА 2012-2022г.

 


 

КРАТКОСРОЧНА  ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА 2012-2014

 13.09.2019г. - ПЛАН ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ  НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА 2019 – 2028г.

 


 

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнение на Общинска програма за насърчаванр използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива - 2017г.

 


 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ - 2017г.

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ - 2018г.

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ - 2019г.

 


 

О Б Я В Л Е Н И Е

МОТИВИ

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА КОЛНАТА СРЕДА В ОБЩИНА ВЪРБИЦА ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 ГОДИНА