ПРЕДСРОЧНИ ИЗБОРИ 2021

 

 


 

Указ на президента

Хронограма за изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е - Във връзка с насрочените на 11 юли 2021 г. г. избори за народни представители за Народно събрание

(Приложение № 8-НС)

(Приложение № 12-НС)

(Приложение № 14-НС)

(Приложение № 18-НС)

 

Заповед № 771 - 19.05.2021 г. - за образуване на избирателни секции на територията на община Върбица и утвърждавам тяхната номерация и адрес.

Заповед № 778 - 25.05.2021 г. - Местата за обявяване на избирателните списъци по избирателни секции за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.Заповед № 877 - 07.06.2021 г. - Местата за поставяне на агитационни материали – плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали в гр. Върбица

П О К А Н А - Относно провеждане на консултации за състава на Подвижната ибирателна секция

Заповед № 922 - 15.06.2021 г. - Избирателни секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на Община Върбица и утвърждавам тяхната номерация и административен адрес

Избирателни секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с
подвижна избирателна кутия на територията на Община Върбица и утвърждавам
тяхната номерация и административен адрес,Избирателни секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания сподвижна избирателна кутия на територията на Община Върбица и утвърждавамтяхната номерация и административен адрес,

Заповед № 967 - 21.06.2021 г. - Избирателна секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Върбица при провеждане на избори за народни представители за Народно събрание

Заповед № 1017 - 24.06.2021 г. - Обхвата на ПСИК по населени места в Община Върбица

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА - от избирателните списъци в изборите за народни представители

 

Заповед № 1110 - 05.07.2021 г. - Обхвата на ПСИК по населени места в Община Върбица

 

Заповед № 1228 - 08.07.2021 г. - З А Б Р А Н Я В А М :  Продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки в търговските обекти и заведенията за обществено хранене на територията на община Върбица