ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2021

Указ на президента

____________________________________________________________________________________

Хронограма за изборите за Народно събрание на 04 април 2021 г.


СЪОБЩЕНИЕ - Във връзка с насрочените на 04 април 2021 г. г. избори за народни представители за Народно събрание, Общинска администрация – Върбица


(Приложение № 8-НС)

(Приложение № 12-НС)

(Приложение № 14-НС)

(Приложение № 18-НС)


Заповед № 257 - 11.02.2021 г. - за образуване на избирателни секции на територията на община Върбица и утвърждавам тяхната номерация и адрес.

Заповед № 261 - 12.02.2021 г. - Местата за обявяване на избирателните списъци по избирателни секции за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г.Заповед № 314 - 23.02.2021 г. - Местата за поставяне на агитационни материали – плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали в гр. ВърбицаАктивно избирателно право

Гласуване на избиратели с уврежданияЗаповед № 355 - 04.03.2021 г. - Избирателна секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Върбица при провеждане на избори за народни представители за Народно събрание


Заповед № 387 - 09.03.2021 г. - Избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на Община Върбица и утвърждавам тяхната номерация и административен адрес


П О К А Н А - Относно провеждане на консултации за състава на Подвижната ибирателна секция

 

Заповед № 427 - 18.03.2021 г. - Обхвата на ПСИК по населени места в Община Върбица


СЪОБЩЕНИЕ - за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето


Заявление - Приложение № 1 към Решение № 2159-НС от 2 март 2021 г.

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА - от избирателните списъци в изборите за народни представители


Заповед № 516 - 30.03.2021 г. - З А Б Р А Н Я В А М :  Продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки в търговските обекти и заведенията за обществено хранене на територията на община Върбица