ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И НАРОДНО СЪБРАНИЕ - 14.11.2021 Г.


 

Заповед № 1663 - 23.09.2021г. - за образуване на избирателни секции на територията на община Върбица и утвърждавам тяхната номерация и адрес.

Заповед № 1675 - 27.09.2021 г. - Местата за обявяване на избирателните списъци по избирателни секции за провеждане на избори за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е - Във връзка с насрочените на 14 ноември 2021 г. г. изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент и за народни представители

(Приложение № 26-ПВР/НС)

(Приложение № 30-ПВР/НС)

(Приложение № 34-ПВР/НС)

(Приложение № 39-ПВР/НС)


Заповед № 1745 - 11.10.2021 г. - Местата за поставяне на агитационни материали – плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали в гр. Върбица


Заповед № 1791 - 21.10.2021 г. - Избирателна секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Върбица при провеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители

Заповед № 1792 - 21.10.2021 г. - Избирателни секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на Община Върбица и утвърждавам тяхната номерация и административен адрес

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители


Заповед № 1900 - 10.11.2021 г. - Обхвата на ПСИК по населени места в Община Върбица

 

Заповед № 1917 - 12.11.2021 г. - З А Б Р А Н Я В А М :  Продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки в търговските обекти и заведенията за обществено хранене на територията на община Върбица