Предстоящи събития

 

 

Съобщение от ръководството на общинска администрация град Върбица

 

 


 

 

 

 


 

 

 

ОБЩИНА ВЪРВИЦА

организира

ПРАЗНИК "КРУМОВА НАЗДРАВИЦА"

 

ОРГАНИЗАТОРИ:
Община Върбица и Комитет "Крум Страшний" гр.Шумен,
със съдействието на: Регионален исторически музей - гр.Шумен, „Сдружение за възстановяване и съхранение на българските традиции - Авитохол" – гр.Варна, Клуб "Възраждане" – гр.Търговище.

 

 

ПРОГРАМА :

26.07.2013 г.


10.00 ч.  - "Древни селища по поречието на горна Камчия", археологическа изложба на предмети, открити в с.Иваново, представена от Регионален исторически музей – гр.Шумен.

Място: Младежки дом - гр.Върбица.
16.00 ч. - Мултимедийна презентация на проведените в община Върбица разкопки.

Място: Младежки дом - гр.Върбица.
19.00 ч. - Парад на участниците в историческата възстановка "Битката при Върбишкият проход".

Маршрут: От автогара Върбица до Читалище „Пробуда” гр.Върбица.

19.30 ч. – „Българска средновековна сватба”, жива картина, представена от Комитет "Крум Страшний" – гр.Шумен, демонстрации на средновековни облекла, оръжия и боеве.

Място: Пред стъпалата на Читалище „Пробуда” – гр.Върбица.


27.07.2013 г.

19.00 ч. - Историческа възстановка "Битката при Върбишкият проход", конни демонстрации и езда, стрелба с лък и средновековни боеве.

Място: Местността „Янъ куле” – Котата, Върбишки проход.

Организиран транспорт за гостите на 27.07.2013 г. от 17.00 ч. до местността "Янъ куле" – Котата.

Място на тръгване: Паркинга на курортен комплекс Върбица.

ЗАПОВЯДАЙТЕ, РОДОЛЮБЦИ! 
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ
!

 

 


 


П О К А Н А

ЗА

обществено обсъждане

 

Община Върбица организира обществено обсъждане на Концепцията за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинацията Върбица, Омуртаг и Сунгурларе. Същата е разработена в резултат на проведено проучване сред експерти в туристическия бранш и е част от проектното предложение  Оперативна програма Регионално развитие 2007 – 2013 год., Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II”.

Общественото обсъждане ще се проведе в град Върбица на 25 септември (вторник), в сградата  на община Върбица от 15 часа стая 205.

 

Кмет на община Върбица

Мердин Мустафа Байрям

Д н е в е н    р е д:

1.    Презентация за запознаване на присъстващите със Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, целите на схемата, условия и начин на кандидатстване.

2.    Представяне на идейната фаза на Концепцията за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинацията Омуртаг, Върбица и Сунгурларе.

3.    Разискване от присъстващите на идеи и предложения за туристически пакети, рекламни дейности, участие в борси, изложения, панаири, ефективни съвременни средства и техники за достигане до туристическите пазари и привличане на нови.

 

Желаещите могат да се запознаят с насоките за кандидатстване по схема BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II” на страницата на Оперативна програма Регионално развитие в секция „Актуални схеми” (http://www.bgregio.eu/kandidatstvane/aktualni-shemi.aspx )и на място в  стая  205 “ Програми и проекти”, сградата на Общинска администрация –Върбица до 25.09.2012 г., /вторник/  13.30 часа.

За контакти по общественото обсъждане: Лице за контакт: Хава Хасанова – Директор„РРХДИП”, адрес: гр. Върбица, ул. Септемврийско въстание № 40 тел. 05391/ 20 82, email: obshtina@varbitsa.org

Писмени становища и предложения се приемат на адрес: гр.Върбица, ул. Септемврийско въстание  № 40. Писмените становища и предложения се приемат лично или по пощата до 25.09.2012 г./ вторник / до13.30 часа .

Предварително записване за изказвания по време на общественото обсъждане могат да се заявят лично или писмено на същия адрес до 16.30 часа на 24.09.2012 г.

Общественото обсъждане ще се ръководи от докладчик, определен от кмета на Община Върбица.

Изтегли поканата от тук

 


 

 


 

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

Община Върбица в партньорство с община Омуртаг, област Търговище и община Сунгурларе, област Бургас подготвя проектно предложение за кандидатстване по Схема предоставяне на безвъзмаздна финансова помощ BG161PO001/3.2-002/2011 „Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациит” по ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., в рамките на Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма” на ОПРР, операция 3.2 „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”. Проектното предложение цели популяризиране на природното, културно и историческо наследство на територията на трите общини, повишаване на регионалния туристически потенциал и увеличаване приноса на туристическия сектор за икономическо разнообразяване и устойчиво местно развитие, и като цяло повишаване на конкурентоспособността на района.

 

В тази връзка, Ви уведомяваме, че на 12.03.2012г. от  14 часа в  Община Върбица ще се проведе публично обсъждане на проект на Конпецията за развитие на регионален туристически продукт на туристически район „Върбица-Омуртаг-Сунгурларе”.

 

Поканата е отправена към обществеността и всички заинтересовани страни от община Върбица, община Омуртаг и община Сунгурларе: граждани, представители на администрациите на общините-партньори, представители на културни институции, представители на неправителствени организации, представители на други организации и институции, свързани с развитието на туризма в региона, туристически сдружения, хотелиери, ресторантьори, туроператори и други заинтересовани страни.

 

 

Насоките за кандидатстване по Схема предоставяне на безвъзмаздна финансова помощ BG161PO001/3.2-002/2011 „Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациит” по ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. са публикувани на Единния информационен портал www.eufunds.bg и на страницата на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. www.bgregio.bg.

 

Вашите идеи и предложения за включване на дейности, които ще повишат туристическия потенциал на региона се приемат на email:  djemile1980@abv.bg

Уважаеми съграждани, туристи, фирми и организации, свързани с туризма в общините Върбица, Омуртаг и Сунгурале, включете се в подготовката на проектното предложение като попълните тази Анкетна карта.

 

Анкетната  карта е публикувана в секция ИНФОРМАЦИЯ-АНКЕТА ПО АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ