- Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка