Общински съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на община Върбица

Правила за работа на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия


Решение №1

Решение №2

Решение №3

Решение №4