ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2 АПРИЛ 2023

Указ на президента

____________________________________________________________________________________

Хронограма за изборите за Народно събрание на 02 aприл 2023 г.

 

Заповед № 507 - 08.02.2023 г. - за образуване на избирателни секции на територията на община Върбица и утвърждавам тяхната номерация и адрес.


Заповед № 508 - 08.02.2023 г. - Местата за обявяване на избирателните списъци по избирателни секции за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 02 април 2023 г

 

СЪОБЩЕНИЕ - Във връзка с насрочените на 2 април 2023 г. изборите за народни представители, Общинска администрация – Върбица

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - за произвеждане на избори за народни представители

 

Покана за провеждане на консултации за сформиране на съставите на СИК

 

Заповед № 611 - 24.02.2023 г. - Местата за поставяне на агитационни материали – плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали в гр.Върбица

 

Заповед № 671 - 06.03.2023 г. - Избирателна секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Върбица при провеждане на избори за народни представители за Народно събрание


П О К А Н А - Относно провеждане на консултации за състава на Подвижната ибирателна секция

 

Разяснителна кампания

 

Удостоверения, които ще бъдат издавани на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, с цел осигуряване възможност да упражнят правото си на глас

 

Образец - 1

Образец - 2

Образец - 3

Образец - 4

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА - от избирателните списъци в изборите за народни представители

 

Във връзка с изтичане на срока /25.03.2023г/ за подаване на заявления за отстраняване на допуснати непълноти и грешки в избирателните списъци


Заповед - Забрана на продажбата на спиртни напитки и масови мероприятия

 

График за предаване на бюлетини