Решения на Общинския съвет

РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №14 ОТ 20.12.2017г.

РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №13 от 27.11.2017г.

- материали към протокол №13 от 27.11.2017г.

- материали към протокол №13 от 27.11.2017г.

РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №12 от 06.11.2017г.

РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №11 от 16.10.2017г.

РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №10 от 25.09.2017г.

РЕШЕНИЕ ПО  ПРОТОКОЛ №9 от 28.08.2017г.

РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №8 ОТ 24.07.2017г.

РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №7 ОТ 26.06.2017г.

РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №6 ОТ 12.06.2017г.

РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №5 ОТ 29.05.2017г.

РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №4 ОТ 19.04.2017г.

РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №3 ОТ 29.03.2017г.

РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №2 ОТ 24.02.2017г.

РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №1 ОТ 27.01.2017г.


РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №17 ОТ 23.12.2016г.

РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №16 ОТ 24.11.2016г.

РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №15 ОТ 28.10.2016г.

РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №14 ОТ 30.09.2016г.

РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №13 ОТ 31.08.2016г.

РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №12 ОТ 29.07.2016г.

РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №11 ОТ 22.06.2016г.

РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №10 ОТ 30.05.2016г.

РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №9 ОТ 20.05.2016г.

РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №8 ОТ 13.04.2016г.

РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №7 ОТ 25.03.2016г.

РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №6 ОТ 02.03.2016г.

 

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №5/10.02.2016г.

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №1/29.01.2016г.

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №3/28.12.2015г.

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №2/30.11.2015г.

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №1/04.11.2015г.


Решение № 27 - ПР/2006 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда