Община Върбица ще засее 800 хил. фиданки с европари

1 056 дка с широколистни дървета ще засее Община Върбица с пари по мярка 223 от Програмата за развитие на селските райони. 800-те хиляди фиданки цер, дъб, акация, дива череша и леска ще покрият пустеещи общински земи над 7 категория в горите около Тушовица, Нова бяла река, Маломир, Станянци и Върбица. Това съобщи за ТОП НОВИНИ кметът на община Върбица Мердин Байрям.

Той обясни, че проектът, който е на стойност близо 1 млн. лв., ще се реализира в рамките на пет години. Обраслите с тръни и храсти терени ще се изчистят, земята ще се терасира и ще се залеси с горските дървесни видове.

„Самата подготовка на почвата, терасирането, залесяването, съхраняването на фиданките - всичко ще става ръчно и това ще даде възможност да се осигури заетост на 150 – 200 безработни от общината”, каза Байрям, като допълни, че в проекта е заложено през първите три години да се прави попълване на културите, както и три пъти годишно те да се окопават ръчно.

„Така ще има заетост на безработни през всичките пет години”, обясни общинският кмет.

topnovini.bg