На 21.05.2014г. Кмета на община Върбица направи първа копка по проект "Реконструкция и благоустрояване на градски площад и парк" в центъра на гр.Върбица