На 13.05.2016г. Кмета на община Върбица посрещна гости от община Силиври- Република Турция

На 13.05.2016г. за 3-дневно приятелско посещение в община Върбица, бе делегация от побратимената община Силиври на Република Турция. Тя бе оглавена от кмета на общината г-н Йозкан Ишиклар, а в състава и бяха зам. кметовете му, районни кметове на Силиври и общински служители. Кмета на община Върбица  г-н Мердин Байрям, председателя на общинския съвет г-н Кадир Хасан, зам.кмета на община Върбица г-н Бейсим Мустафа, общински съветници и селски кметове посрещнаха радушно гостите и взеха участие в разговорите, които преминаха в приятелска и добросъседска обстановка. Бяха обсъдени възможности за привличане на инвестиции в местния бизнес, с цел откриване на възможност за нови работни места на територията на община Върбица. Символични и традиционни подаръци си размениха двамата кметове, а в книгите за отбелязване на посещенията, се разписаха всички участници в срещата на двете страни. И домакини и гости се поклониха пред новооткрития паметник на участниците от община Върбица във Войните, за освобождение на България!