Възстановка - репетиция на 27.07.2012

Възстановка - репетиция на 27.07.2012