Момента от строителството на стената

Момента от строителството на стената

Върбишки проход