Общински съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на община Върбица

Общински съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на община Върбица

Правила за работа на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия


Решение №1

Решение №2

Решение №3

Решение №4