Проект на Програма за управление на отпадъците на община Върбица за периода 2014 - 2020г.

Обявление

Прокет на Програма за управление на отпадъците на община Върбица за периода 2014-2020г.