ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2021

Указ на президента

____________________________________________________________________________________

Хронограма за изборите за Народно събрание на 04 април 2021 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ - Във връзка с насрочените на 04 април 2021 г. г. избори за народни представители за Народно събрание, Общинска администрация – Върбица

 

(Приложение № 8-НС)

(Приложение № 12-НС)

(Приложение № 14-НС)

(Приложение № 18-НС)


Заповед № 257 - 11.02.2021 г. - за образуване на избирателни секции на територията на община Върбица и утвърждавам тяхната номерация и адрес.

Заповед № 261 - 12.02.2021 г. - Местата за обявяване на избирателните списъци по избирателни секции за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г.Заповед № 314 - 23.02.2021 г. - Местата за поставяне на агитационни материали – плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали в гр. Върбица

Активно избирателно право

Гласуване на избиратели с увреждания