ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 г


Указ на президента


Хронограма за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.


Покана за провеждане на консултации за сформиране състава на Общинска избирателна комисия (ОИК) на територията на Община Върбица


Декларация - Приложение към Решение № 1962


Образец за предложение на членове на ОИК-Върбица


Решение № 1962 - За провеждане на консултации при кметовете на общини за определяне съставите на ОИК


Приложение:

1. Решение No 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК;

2. Декларация - Приложение към Решение No 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК;

3. Образец за предложение на членове на ОИК-Върбица.


Заповед № 2174 - 08.09.2023 г. - Относно единна номерация на избирателните секции в РБ за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.Заповед № 2191 - 11.09.2023 г. - Местата за обявяване на избирателните списъци за общински съветници и кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г


СЪОБЩЕНИЕ - Във връзка с насрочените на 29 октомври 2023 г. избори за общински съветници и за кметове


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - за провеждане на избори за общински съветници и за кметове


Покана за провеждане на консултации за сформиране на съставите на СИК


Разяснителна кампания


Заповед № 2250 - 20.09.2023 г. - Населените места на територията на Община Върбица имащи статут на кметства


Заповед № 2251 - 20.09.2023 г. - Местата за поставяне на агитационни материали – плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали в гр.Върбица


Покана относно провеждане на консултации за сформиране състава на Подвижнна избирателна комисия (ПСИК) на територията на Община Върбица
Заповед № 2450 - 13.10.2023 г. - Местата за поставяне на агитационни материали – плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали в гр.Върбица - (Изменям Заповед No 2251 от 20.09.2023 г)

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА - от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове

 

Заповед - Забрана на продажбата на спиртни напитки и масови мероприятия