Кмет на Общината

Мердин Мустафа Байрям

Работно време с граждани
09:00 ч. - 17:00 ч.

За връзка
Тел.: 05391/ 21-31

E-mail:
obshtina@varbitsa.org

Сигнали мнения и препоръки

sekretar_v@ro-ni.net 

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 26 МАРТ 2017 Г.


 


 

ПОКАНА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 26 МАРТ 2017г.

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.ВЪРБИЦА  УВЕДОМЯВА  ГРАЖДАНИТЕ,


ЧЕ В СРОК ДО 11 МАРТ 2017 ГОД. ВКЛЮЧИТЕЛНО ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ.

 


В СРОК ДО 11 МАРТ 2017 ГОД. ВКЛЮЧИТЕЛНО ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС И ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ДРУГО МЯСТО.

 

 

В СРОК ДО 18 МАРТ 2017 ГОД. ВКЛЮЧИТЕЛНО ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ И ГРЕШКИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ.

 


В СРОК ДО 20 МАРТ 2017 ГОД. ВКЛЮЧИТЕЛНО КРАЕН СРОК ЗА  ЗАЯВЛЕНИЯ   НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 26 МАРТ 2017 Г.


за     справки : тел.05391/20-94 - отдел „ГР и АПО”, стая 103-ОА

 

  

 


НОВИНИ: Основи на едно бъдещо партньорство

Кметът на Община Върбица е избран "Кмет на годината 2012"

Кмета на Община Върбица Мердин Байрям е номиниран за "Кмет на годината 2012"

Градче в Североизточна България – данъчен рай

ВИДЕО: Г Маршрути" - Община Върбица - интервю с кмета


 

 

О Б Я В Я В А

 

На основание Заповед №229/09.02.2017г. на Кмета на Община Върбица във връзка с влязло в сила Решение №2 по Протокол №11 на Общински съвет – Върбица публичен търг с тайно наддаване за продажба на апартаменти от общински жилищен блок /ЕПЖБ/ по плана на гр.Върбица в УПИ XIV, кв.51 с адрес: гр.Върбица, ул.“Александър Стамболийски“ №5.

 

О Б Я В Я В А

 

На основание Заповед №230/09.02.2017г. на Кмета на Община Върбица във връзка с влезли в сила Решения на Общински съвет - Върбица публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост.На вниманието на гражданите община Върбица, във връзка с развитиета на спорта

в региона и провеждането на открити уроци по плуване, борба, бокс и тенис на корт.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ПЛАНОВЕ, ПРОЕКТИ, СТРАТЕГИИ

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

ОРГАНИЗАЦИИ, РАЗВИВАЩИ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

ИНФОРМАЦИЯ


 

 

Вход
raw/uploads/opak.jpg
raw/uploads/s_lice_kym_horata1.jpg
raw/uploads/razbiraema_bylgaria.jpg

НОВИНИ: Основи на едно бъдещо партньорство

Кметът на Община Върбица е избран "Кмет на годината 2012"

Кмета на Община Върбица Мердин Байрям е номиниран за "Кмет на годината 2012"

Градче в Североизточна България – данъчен рай

ВИДЕО: Г Маршрути" - Община Върбица - интервю с кмета


 

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 26 МАРТ 2017 Г.


Заповед №149 от 30.01.2017г.- Избирателни секции на територията на община Върбица

 

Заповед №213 от 06.02.2017г.- Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателни списъци по избирателни секции на територията на община Върбица

 


 


 


 

 

На вниманието на гражданите община Върбица, във връзка с развитиета на спорта

в региона и провеждането на открити уроци по плуване, борба, бокс и тенис на корт.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ПЛАНОВЕ, ПРОЕКТИ, СТРАТЕГИИ

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

ОРГАНИЗАЦИИ, РАЗВИВАЩИ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

ИНФОРМАЦИЯ


 

 

Вход
raw/uploads/opak.jpg
raw/uploads/s_lice_kym_horata1.jpg
raw/uploads/razbiraema_bylgaria.jpg