Състав на Общински съвет


 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ МАНДАТ 2019-2023 г.

 

Председател:  Кадир Назиф Хасан

1. Кадир Назиф Хасан – ПП ДПС

2. Бирсен Еюбов Елманов– ПП ДПС

3. Мехмед Сабри Юсуф – ПП ДПС

4. Севдалин Бориславов Алдинов– ПП ДПС

5. Руфи Исмет Чуфадар– ПП ДПС

6. Мехмед Хюсеинов  Юсуфов– ПП ДПС

7. Ердинч Ахмедов Исмаилов– ПП ДПС

8. Ерсин Ахмедов Хасанов– ПП ДПС

9. Мустафа Решидов Хюсеинов– ПП ДПС

10. Исуф Алиев Газинов– ПП ДПС

11. Басри Екремов Басриев- ПП ДПС

12. Мехмед Мустафа Мехмед– ПП ДПС

13. Енвер Якуб Исуф– ПП ДПС

14. Стоян Георгиев Димитров- БСП за България

15. Емил Иванов Димов- ПП ГЕРБ

16. Радослав Добрев Чалъков-ПП ГЕРБ

17. Мустафа Халилов Еминов-ПП ГЕРБ

Есер Хикмет Садък– ПП ДПС от 11.11.2019 г. до 31.01.2020 г.

 


 

 

Общински съветници Мандат 2015-2019 г.

Председател:  Кадир Назиф Хасан

 

1.

Кадир Назиф Хасан

гр. Върбица

ПП „ДПС”

2.

Бинол Хасанов Пехливанов

с. Методиево

ПП „ДПС”

3.

Мехмед Хюсеинов Юсуфов

гр. Върбица

ПП „ДПС”

4.

Мустафа Решидов Хюсеинов

с. Нова Бяла река

ПП „ДПС”

5.

Бирсен Еюбов Елманов

с. Станянци

ПП „ДПС”

6.

Мехмед Сабри Юсуф

с. Чернооково

ПП „ДПС”

7.

Севдалин Бориславов Алдинов

гр. Върбица

ПП „ДПС”

8.

Ерсин Ахмедов Хасанов

с. Ловец

ПП „ДПС”

9.

Ердинч Ахмедов Исмаилов

с. Тушовица

ПП „ДПС”

10.

Исуф Алиев Газинов

с. Маломир

ПП „ДПС”

11.

Шемсие Алиева Шабанова

с. Бяла река

ПП „ДПС”

12.

Мехмед Мустафа Мехмед

с. Божурово

ПП „ДПС”

13.

Стоян Георгиев Димитров

гр. Върбица

ПП „БСП”

14.

Хълми Ахмед Амза

гр. Върбица

ПП „ГЕРБ”

15.

Сашо Радославов Стайков

с. Конево

ПП „ГЕРБ”

16.

Мустафа Халилов Еминов

с. Тушовица

ПП „ГЕРБ”

17.

Eмил Иванов Димов

гр. Върбица

ПП „ГЕРБ”