Материали за заседания на ОБС

 

Материали за заседание на 16.02.2024.г

 


 

Материали към Препис на Решение №2 по Протокол №3 от 27.12.2019г.

Материали за заседание от 30.05.2018г.

Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Върбица за 2019г.

Доклад за дейността на плана за развитие на социалните за 2017г. в Община Върбица


Материали за заседание от 21.02.2018.г - Приложение 4

Материали за заседание от 21.02.2018.г - Приложение 3

Материали за заседание от 21.02.2018.г - Приложение 2

Материали за заседание от 21.02.2018.г - Приложение 1


 

Материали- Доклад за междинна оценка на общински план за развитие на община Върбица 2014-2020г.


 

Материали за заседание от 26.01.2018г.- 2

Материали за заседание от 26.01.2018г.- 1


 

Материали за заседание по Протокол  №4 от 19.04.2017г. II-част

Материали за  заседание по Протокол   №4 от 19.04.2017 г. част I


 

Материали за заседание по Протокол   №3 от 29.03.2017 г.


 

Материали за заседание №2 от 24.02.2017г.


 

Материали за заседание №1 от 27.01.2017г.- ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Материали за заседание №1 от 27.01.2017г.- ПРИЛОЖЕНИЕ 1