Откриване на Библиотека - д-р Антон Сираков - 23.11.2012г.