Културния храм - паметник <Св. Димитър> - гр. Върбица на 170 години!