Бюджет на Община Върбица

 


 

БЮДЖЕТЕН КАЛЕНДАР ЗА 2017 Г.


 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

Относно: Одобряване на процедура за избор на финансова/кредитна институция и финансов посредник


 

ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА - М.МАЙ 207г.


 

ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА - М. АПРИЛ 2017Г.


 

БАЛАНС И ОПР 2016 Г.


 

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА- М. МАРТ 2017 Г.


 

ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА- М. ФЕВРУАРИ 2017 Г.


 

ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА- М. ЯНУАРИ 2017 Г.


 

ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА- 2016 Г.


 

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА- 2017 Г.


 

ОБЩИНА  ВЪРБИЦА, ОБЛАСТ ШУМЕН

гр. ВЪРБИЦА, обл. ШУМЕН

ул. “Септемврийско въстание “ 40, тел. 05391/21-31, факс:05391/ 20-05

БУЛСТАТ- 000931415


О Б Я В А

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ гр. ВЪРБИЦА ОБЛАСТ ШУМЕН  УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ФИРМИ, ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА, ЧЕ НА 29.12.2016 год. ОТ 10.00 часа В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ВЪРБИЦА, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2017 год.

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 


 

ОБЩИНА  ВЪРБИЦА, ОБЛАСТ ШУМЕН

гр. ВЪРБИЦА, обл. ШУМЕН

ул. “Септемврийско въстание “ 40, тел. 05391/21-31, факс:05391/ 20-05

БУЛСТАТ- 000931415

 

О Б Я В А


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ гр. ВЪРБИЦА ОБЛАСТ ШУМЕН  УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ФИРМИ, ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА, ЧЕ НА 25.11.2016 год. ОТ 10.00 часа В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ВЪРБИЦА, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО БЮДЖЕТА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА  ОБЩИНАТА ЗА 2017 год.

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


 

ОБЩИНА  ВЪРБИЦА, ОБЛАСТ ШУМЕН

гр. ВЪРБИЦА, обл. ШУМЕН

ул. “Септемврийско въстание “ 40, тел. 05391/21-31, факс:05391/ 20-05

БУЛСТАТ- 000931415


О Б Я В А


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ гр. ВЪРБИЦА ОБЛАСТ ШУМЕН  УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ФИРМИ, ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА, ЧЕ НА 08.07.2016 год. ОТ 10.00 часа В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ВЪРБИЦА, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ НА  БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2015 год.

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


 

Отчет м.Март 2015г.


Отчет м.Февруари 2015г.


Отчет м.Януари 2015г.


Бюджет 2015г.


Архив 2014г.


БЮДЖЕТ  ЗА  2014 ГОД.


Годишен баланс и ОВ за 2011 г. на Община Върбица